Wild Mountain Ski Rental / Wild Mountain Snowboard Rental

Wild Mountain Facebook Wild Mountain Twitter Wild Mountain RSS Feed Wild Mountain RSS Feed Wild Mountain RSS Feed
Taylors Falls, MN  US
Contact Info / Directions
back to main page

Performance Ski Rental: $32.00
Hi Performance Ski Rental from Joe's Ski Shop: $45.00
Helmet Rental: $8.00

Wild Mountain Ski Rental Prices

1 Day 3 Days 5 Days
Rental Prices Skis Snowboard Skis Snowboard Skis Snowboard
Adult - Standard Package Price $ 27.00 $ 27.00 N/A N/A N/A N/A
Child - Standard Package Price $ 22.00 $ 22.00 N/A N/A N/A N/A
Senior - Standard Package Price $ 27.00 $ 27.00 N/A N/A N/A N/A

Information last updated 11/03/2014.